MOBILNOŚCI

Wizyta przygotowawcza w Niemczech

28-30 października 2013 roku miała miejsce pierwsza wizyta w Barsinghausen . Na oficjalnej inauguracji projektu w Bert-Brecht-Schule pokazaliśmy uczniom, nauczycielom i zaproszonym gościom specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną, która przybliżyła Zespól Szkół w Kowanówku. Na spotkaniach roboczych omówiliśmy podjęte działania w ramach projektu. Ustaliliśmy szczegóły dalszych działań . Był czas na wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń, obserwację zajęć, rozmowy z nauczycielami i dziećmi, prezentacje systemów edukacyjnych w krajau partnerskim oraz poznanie kultury i tradycji Niemiec.

Wizyta przygotowawcza w Polsce

W dniach 24-26 marca 2014 roku Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku odwiedziła z oficjalną wizytą 4-osobowa delegacja nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Ber- Brecht Schule z Niemiec. Goście z Niemiec mieli okazję obejrzeć bazę lokalową szkoły i zapoznać się z uczniami i pracownikami. W trakcie oficjalnego powitania uczniowie zaprezentowali program artystyczny promujący wielkopolskie tradycje. Dyrektor szkoły Bert Brecht Schule – Pan Andreas Oelke przekazał dla całej społeczności szkolnej upominki wykonane przez uczniów z partnerskiej szkoły oraz słodycze. Delegacja nauczycieli brała również udział w lekcjach muzyki, języka niemieckiego oraz w warsztatach realizujących projekt " Za górami za lasami.... w krainie baśni". Nauczyciele z Niemiec mogli w ten sposób przybliżyć sobie system edukacji w Polsce, metody pracy i specyfikę nauczania w szkole specjalnej.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kowanówku w Bert-Brecht-Schule

Zakończyła się dziesięciodniowa mobilność, w ramach projektu Comenius. Piętnastu uczniów naszej szkoły pod opieką czterech nauczycieli, w dniach 19-28 maja przebywało w miejscowości Barsinghausen w Niemczech. Podczas tej wycieczki uczniowie dwóch partnerskich szkół doskonalili umiejętności językowe. Uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, plastycznych oraz rywalizowali w konkurencjach sportowych. Gościliśmy u burmistrza miasta, poznawaliśmy najbliższą okolicę, zwiedzając na przykład miasto Hanower. Nie zabrakło również takich atrakcji jak:

Uczniowie Bert Brecht Schule zaprezentowali nam reklamę produktu regionalnego oraz ciekawy program artystyczny dotyczący realizowanego projektu. Dwukrotnie zorganizowaliśmy bankiet, podczas którego degustowaliśmy przygotowane przez młodzież potrawy i przekąski charakterystyczne dla kuchni polskiej i niemieckiej. Był to niezwykle, intensywnie i kreatywnie spędzony czas. Podczas tej wycieczki nawiązały się nowe przyjaźnie, uczniowie zdobyli nowe umiejętności, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości. Na wielkie uznanie i pochwałę zasługują wszyscy uczniowie, którzy wzorowo wypełniali zadania projektu i godnie reprezentowali całą społeczność Zespołu

Uczniowie Bert-Brecht-Schule w Zespole Szkół w Kowanówku

Od 10 czerwca 2015 roku gościliśmy przez 10 dni piętnaścioro uczniów i pięcioro opiekunów z partnerskiej szkoły Bert-Brecht-Schule. Wizyta partnerska była wspaniałą okazją do zacieśnienia przyjaźni, doskonalenia języka niemieckiego, podejmowania wspólnych działań projektowych. Goście z Niemiec mieli również okazję zwiedzić ciekawe miejsca w naszym kraju. Zobaczyli m.in:

Uczniowie Bert Brecht Schule uczestniczyli również w spływie kajakowym rzeką Wełną, wspólnie z rówieśnikami z Polski przygotowywali się do udziału w Uroczystej Gali kończącej projekt. Ciekawy program artystyczny, bankiet i piknik rekreacyjny były przysłowiową kropką nad ,,i" naszych dwuletnich, wspólnych działań projektowych. Wizyta niemieckiej młodzieży szybko dobiegła końca, pożegnaniom towarzyszyły łzy wzruszenia i obietnice kolejnych spotkań. Czas na kolejny projekt.

 
Zespół Szkół w Kowanówku 2013