EWALUACJA PROJEKTU

Podsumowanie

Analiza ankiety ewaluacyjnej po roku realizacji projektu.

 
Zespół Szkół w Kowanówku 2013