Ankieta ewaluacyjna

Czy zna Pan/Pani temat projektu?

tak
nie

Czy problematyka projektu jest dla Pana/Pani zrozumiała i sensowna?

tak
nie

Czy Pana/Pani zdaniem realizowany projekt międzynarodowy jest szkole potrzebny?

tak
nie

Czy uważa Pan/Pani, że projekt pozwala rozbudzić świadomość i otwartość uczniów/nauczycieli w stosunku do odmiennych kultur?

tak
nie

Jakie są według Pana/Pani największe korzyści dla uczniów płynące z udziału w projekcie międzynarodowym?

poznanie innych kultur
zdobywanie wiedzy w ciekawy sposób
nauka języka obcego
zwiększanie aktywności uczniów w różnych dziedzinach
poznanie kolegów/koleżanek z różnych państw
Inna (podaj jaka):

Czy rozpowszechniane informacje na temat projektu są dla Pana/Pani wystarczające?

tak
nie


 
Zespół Szkół w Kowanówku 2013