O PROJEKCIE

Projekt "Jak smakują Polska i Niemcy", ma na celu poznanie kultury i tradycji kulinarnych Polski i Niemiec. Projekt ma zintegrować uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zainteresować ich odmiennością kulturową partnera. Mocną stroną dzieci niepełnosprawnych intelektualnie są uzdolnienia manualane, stąd nacisk na wiele działań praktycznych. Młodzież będzie miała okazję zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania posiłków, materiałów promocyjnych, prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych środków technologii informatycznych i komunikacyjnych. Możliwość udziału w projekcie, daje uczniom niepełnosprawnym, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych szansę poznania kraju partnerskiego , wyjazdu poza granice kraju,nawiązania nowych kontaktów przyjacielskich poprzez videokonferncje, e-maile,sms, oraz tradycyjną pocztę,rozwinięcie umiejętności językowych, w codziennym życiu.

GALA KOŃCZĄCA PROJEKT
PODSUMOWANIE PROJEKTU


 
Zespół Szkół w Kowanówku 2013